Adatkezelési tájékoztató

Definíciók

Weboldal: az airwolves.net domain címen elérhető internetes weboldal, ami magában foglalja a kapcsolódó al- és társdomainek alatt nyújtott tartalommegjelenítést is.

Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat, e-mail cím vagy felhasználói név alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy aki a weboldalt látogatja, vagy annak bármely funkcióját regisztráltként vagy regisztráció nélkül használja.

Üzemeltető: A Wolves Group Korlátolt Felelősségű Társaság (Wolves Group Kft.), mint az airwolves.net weboldal felelős kiadója és üzemeltetője; szolgáltató adatkezelő.

top

Bevezetés

Üzemeltető magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A Wolves Group Kft. által üzemeltetett airwolves.net weboldal bárki számára szabadon elérhető, azonban az oldal egyes funkcióinak használatához regisztráció szükséges.

Üzemeltető a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Habár az üzemeltető legjobb tudása és felkészültsége alapján minden lehetséges óvintézkedést megtesz az adatok védelmében, nem vállal felelősséget, amennyiben az adatokhoz rajta kívül álló okok miatt jogosulatlanul harmadik személy hozzájut (pl. hacker támadás esetén).

Az üzemeltető adatokat harmadik személyeknek nem, – vagy csak a felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén – ad át. Ez alól kivételt képeznek az esetleges, jogszabályban előírt kötelező adattovábbítások.

Üzemeltető fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására a felhasználók weboldalon keresztül történő előzetes értesítése és figyelemfelhívása mellett!

A Wolves Group Kft. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.airwolves.net/adatvedelem címen.

top

Az adatkezelés célja

A felhasználó által megadott e-mail cím, felhasználói név és jelszó esetében az adatok kezelésének célja a felhasználó azonosítása.

Az üzemeltető a szolgáltatás működésének ellenőrzése, a weboldal funkcióinak használata és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

top

Az adatkezelés jogalapja

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.

Az érintett önkéntes hozzájárulása, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a.

Az érintett önkéntes hozzájárulása és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

top

A kezelt adatok köre

A kezelt adatok köre a felhasználó által választott regisztrációs típustól függően változhat.

A weboldalon kétféle regisztráció közül választhatnak a felhasználók: általános vagy klub regisztráció.

A regisztráció során az oldalra regisztráló felhasználó számára kötelezően kitöltendő adatok a következőek: e-mail cím, választott felhasználói név, jelszó.

Klub regisztráció esetén az előzőeken túlmenően kötelező telefonszám megadása is.

A felhasználónak ezeken az adatokon kívül lehetősége van egyéb – az oldal használatához nem feltétlenül szükséges, nélkülözhető – adatok megadására is, melyek a felhasználói élmény fokozását hivatottak elősegíteni. Ezek a következőek: lakcím, profilkép, egyéni bemutatkozó szövegek.

A felhasználónak lehetősége van a weboldal használata során különböző tartalmak és információk – pl. fotók, videók, hanganyagok, beszámolók, üzenetek, hozzászólások, értékelések – feltöltésére és közlésére. Az így feltöltött tartalmak a továbbiakban az üzemeltető tulajdonát képezik, amiket az üzemeltető weboldalán, weboldalához kapcsolódó közösségi oldalain (Facebook, Youtube, Twitter, Google+, Tumblr), valamint promóciós és reklám célokból saját jóhiszemű belátása szerint felhasználhat.

Az oldal használata során rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP-címe, valamint a látogatás kezdő és befejező időpontja. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza.

Az oldal egyes funkcióinak használatához a rendszer cookie-kat (sütiket) helyez el a felhasználó számítógépén adatfeljegyzés és a felhasználó további látogatásainak megkönnyítése céljából.

A cookie-k elhelyezését a felhasználó az internet hozzáféréshez használt böngészőjében bármikor megtilthatja, illetve az előzőleg esetlegesen már így elhelyezett cookie-kat törölheti.

A felhasználók a szolgáltatás során e-maileket (hírlevelek, értesítések, rendszerüzenetek) kaphatnak.

Ezeket a felhasználóknak lehetőségük van az oldalra történő bejelentkezés után saját igényük szerint ki- illetve bekapcsolni.

top

Az adatkezelés időtartama

A felhasználó regisztráció során – illetve a weboldalon személyes profiljában – megadott adatainak esetében az adatokat az üzemeltető addig kezeli, amíg a felhasználó nem kéri írásban az adatok törlését.

A felhasználó adatainak törlési igényét az info@airwolves.net e-mail címre küldheti el.

A felhasználó önkéntes döntése alapján, törlési igényének beérkezésétől számított 30 napon belül az üzemeltető törli a felhasználó profilját és ahhoz tartozó közvetlen adatait.

A felhasználó által a felhasználói profiljához közvetlenül tartozó adatain kívüli feltöltött tartalmait (fotók, videók, hanganyagok, beszámolók, üzenetek, hozzászólások, értékelések) az üzemeltető továbbra is jogosult publikálni.

top

Külső szolgáltatók adatkezelése

A weboldal több olyan hivatkozást tartalmaz, melyek más szolgáltatók weboldalaira vezetnek. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért és tartalmáért üzemeltető nem vállal felelősséget.

top

Az adatkezelő adatai, elérhetősége

Név: Wolves Group Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövid név: Wolves Group Kft.
Székhely: 1113 Budapest, Tas vezér utca 20.
E-mail: info@airwolves.net
Cégjegyzékszám: 01-09-186617
Adószám: 24865573-2-43
A bejegyző bíróság megnevezése:Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
top